Sūtras

Sūtra 189

Sūtra 189

ॐ नमः शिवाय
Cilvēka organisms ir Dieva, ne cilvēka radīts, un tas nozīmē, ka jo mazāk cilvēks iejaucas tā darbā, jo labāk būs pašam cilvēkam.
/Skatīties vairāk  “Kas ir slimības un kāpēc tās veidojas”/

error: Content is protected !!