Visi cilvēku nodomi, sapņi un centieni ir vērsti tikai un vienīgi uz to, lai viņi būtu laimīgi. Drudžaini un no visiem spēkiem, visos iespējamos veidos cilvēki dzīvē meklē laimi un baudas. Turklāt, “profesionāliem laimes meklētājiem” ir pieejami tūkstošiem dažādu treniņu, semināru un tamlīdzīgu pasākumu, kuros, tā saucamie, “treneri” māca ļaudīm atrast laimi un būt laimīgiem dzīvē.

Tomēr, par spīti tam, nelaimīgo, alkoholiķu un narkomānu, jāpiebilst, ka tie ir visnelaimīgākie cilvēki, kā arī cilvēku, kas cieš no dažādiem depresijas veidiem, izmisušo un dzīvē vīlušos, kas beidz dzīvi ar pašnāvību, kā arī vienkārši nelaimīgo skaits negrozāmi aug. Pat “vislaimīgākajā valstī” pasaulē, saskaņā ar 2017.gada pētījumu rezultātiem (ir arī tādi pētījumi) – Somijā, katra trešā jaunā cilvēka nāves cēlonis vecumā līdz 25 gadiem – ir pašnāvība. Tas nozīmē, šie jaunieši jau ir paguvuši tik ātri un nežēlīgi vilties dzīvē. Savukārt, tas nozīmē, ka visi šie laimes “meklējumi” neatved nevienu ne pie kā, vēl jo vairāk, jo vairāk cilvēki meklē dzīvē laimi, jo lielākas ir viņu ar to saistītās gaidas un cerības, jo vairāk ir vilšanās, kad tā netiek atrasta.

Kāpēc tas notiek?

Tas notiek viena ļoti vienkārša iemesla dēļ – laimes, tāpat kā nelaimes, kā tādas, dabā vienkārši nepastāv, tāpēc arī to nevar atrast. Palūkojieties sev apkārt, vai putniem, zvēriem un augiem ir laime vai nelaime?
Nē, un ja vien jūs varētu viņiem pavaicāt vai viņi ir laimīgi vai nē, viņi jūs vienkārši nesaprastu. Viņi dzīvo savu dzīvi un tajā notiek dažādi notikumi, tas arī viss. Laimes un nelaimes jēdziens pastāv tikai cilvēku apziņā. Iztēlojieties uz minūti, ka uz Zemes pazustu visi cilvēki (bet reiz tas obligāti notiks), vai dabā saglabāsies laimes vai nelaimes koncepcija, kā viņi to izprot?

Dabā vienkārši pastāv notikumi, bet laime vai nelaime – tā ir šo notikumu interpretācija no cilvēka puses. Jūsu dzīvē noteikti ir bijuši notikumi, kuros iesākumā jūs jutāties “laimīgi”, bet pēc kāda laika šī “laime” kaut kur pazuda un to nomainīja vilšanās un bēdas. Un, tieši otrādi, sākumā notikums nesa, kā jums šķita, “nelaimi”, bet pēc kāda laika jūs teicāt sev, paldies Dievam, ka tā notika un priecājāties par šādu iznākumu.

Jebkurš notikums nes sevī “laimi”; vai “nelaimi”, kā monēta, kurai ir averss un reverss. Ja jūs dzenaties pēc aversa, jūs automātiski esat nolemti tam, lai saņemtu reversu. Viss ir ļoti vienkārši, ja jūs meklējiet laimi, jūs noteikti saņemsiet nelaimi, jo laime un nelaime, kā divas monētas puses, vienmēr soļo pa dzīvi līdzās, jo tie abi ir ietverti notikumā. Lūk, arī viss laimes meklējumu mehānisms!

Ir jāpārstāj “meklēt” laimi dzīvē. Pirmkārt, tāpēc ka tās vienkārši nepastāv, otrkārt, tāpēc, ka patiesu Laimi nav iespējams “atrast”, tā atrodas nevis ārpus, bet iekšpus cilvēka. Patiesa Laime ir apziņas stāvoklis, tāpēc to var tikai radīt. Tas, ko cilvēki sauc par “laimi”, patiesībā ir vienkārša reakcija uz ārējiem notikumiem. Kad notikumi ir pozitīvi, tie rada prieku; kad tie ir negatīvi – skumjas, bēdas un vilšanos, bet dzīvē notikumi ātri nomaina viens otru un šī iemesla dēļ “laimi” obligāti nomainīs bēdas.

Patiesa Laime, kā apziņas stāvoklis, nav atkarīga no ārējiem faktoriem jeb no notikumu rezultātiem, to aversiem un reversiem, tā ir neatņemams cilvēka apziņas stāvoklis. Ceļš uz to ved uz iekšieni un to sauc par Jogu.

Joga – tā ir zinātne par to, kā iegūt no apstākļiem neatkarīgu, patiesu un permanentu Laimi.

Skatīties vairāk:

error: Content is protected !!