Jebkura slimība ir pēdējā aizsardzības līnija organisma tieksmē izdzīvot par katru cenu un pievērst cilvēka uzmanību savām problēmām, parādīt, ka tālāk tā dzīvot nedrīks un steidzīgi kaut kas jāmaina. Bez slimības organisms nomirtu uzreiz.

Tematiskās lekcijas:

«Pieci slimību iemesli»

«Noslēpums, kā atbrīvoties no slimībām ar jogas palīdzību»

«Kas ir slimības un kāpēc tās veidojas»

«Ājurvēda. Sešas slimību stadijas un iespējas izveseļoties un izdzīvot. Praktiskas rekomendācijas»

error: Content is protected !!