Konsultācija pie Vēdiskā astrologa vai Džjotiši Sanskritā tiek saukta par Deva Prašna देव प्रश्न, kas tulkojumā nozīmē “jautājums Dievam”. Lūk tā, ne vairāk, ne mazāk. Pats astrologs tiek saukts par Daivadžna दैवज्ञ vai “tas, kas izzinājis Dievu” vai kuram ir saikne ar Dievu. Tādējādi, konsultācija ir klienta vēršanās pie Dieva caur astrologu. Savādāk, kāda jēga vērsties pēc kunsultācijas pie sev līdzīgajiem? Ja vērsties pēc atbildes, tad darīt to augstākajā līmenī, no kura viss ir labāk redzams. Nevelti taču cilvēki jautā “ko saka zvaigznes?”. Bet tas, savukārt, paredz, ka astrologam tādai saiknei ar Dievu ir jābūt.
Šo saikni nodibina caur Sadhanu चधन jeb garīgo astrologa attīstību. Tādēļ astrologs, kas nevada garīgu dzīvesveidu, nevar tikt saukts par Džjotiši. Viņš vienkārši ir cilvēks, kas studē Astroloģiju un tāpēc konsultācija pie viņa nav īsta astroloģiskā konsultācija jeb Deva Prašna, bet vienkārši divu cilvēku saruna.
Un visbeidzot, īsatm astrologam jāprot noteikt problēmu, un pats galvenais, sniegt tās atrisināšanas iespējas, tas ir Upājas उपयाः, tas ir viņa darba galvenais merķis un nozīme. Ja viņš nezin kā to izdarīt, tad viņš kļūst līdzīgs ārstam, kurš nevar ne noteikt diagnozi, ne piedāvāt ārstēšanos, vienīgais, ko viņš var – vienkārši parunāt par slimību.
Lai kļūtu par Džjotiši, astrologam papildus Džjotiša Vēdas un citu Sanātana Dharmas aspektu obligātai dziļai pārzināšanai, ir jāīsteno Sadhana, tas ir, jāvada Vēdiskais, Tantriskais un Jogas dzīvesveids, jāēd pareizais ēdiens, jābūt brīvam no kaitīgiem ieradumiem un darīt daudz ko, kas no tā visa izriet. Viņam ir jābūt Išta Deva इष्ट देव, viņam ir jāveic Dhjāna ध्यान un dažādas Upājas उपयाः savam Išta Devam, citām Devām, kā arī Navagrahām नवग्रः, lai radītu saiknes kanālu ar Dievu un caur šo kanālu sniegt atbildi uz jautājumu, izdarīt pareģojumu un rekomendēt pareizas Upājas, tādējādi izpildot īsta astrologa trīs galvenos uzdevumus. Par to runā visi Džjotiša traktāti. Tikai pēc tam viņš varēs kļūt par pilnvērtīgu Džjotiši un viņam parādīsies atbalsts un palīdzība no Devām un viņu sāks saukt par Graha Mitra ग्रह मित्र vai Grahu Draugu, kas ir vēl viens astrologa nosaukums Sanskritā.
error: Content is protected !!