Dabā visus procesus pārvalda dažādi likumi. Tādā pašā veidā cilvēka dzīve tiek pārvaldīta ar Karmas likumiem. Dabas likumu pārzināšana sniedz cilvēkam iespēju izmantot dabu savām vajadzībām. Likumu, saskaņā ar kuriem notiek visi notikumi dzīvē, pārzināšana un izprašana sniedz cilvēkam iespēju šo dzīvi izmainīt sev par labu.
 
Skatīties vairāk:
 
 
www.shiva.blog
www.shiva.center
error: Content is protected !!