“Kad daudz nepareizu lietu atrodas nepareizā vietā, tad dzīvē sākas problēmas, līdz pat saslimšanai ar onkoloģsikām slimībām” Guru Šiva Vākja Siddha Baba
Kārtības ieviešana saskaņā ar Vāstu Šāstra ļoti ātri un labvēlīgi ietekmē cilvēka veselību, atslogo un stiprina viņa imunitāti, palielina Prānas daudzumu smalkajā un fiziskajā līmenī, veicina Prānas brīvu kustību apziņā, kas, savukārt, pozitīvi ietekmē ne tikai cilvēka veselību, bet viņa darbību un rīcību kopumā, kas pašreizējos apstākļos palīdz būt efektīvākam un produktīvākam.
Šajā lekciju kursā jūs uzzināsiet daudz vērtīgus, lietderīgus un svarīgus Vāstu Šāstra noslēpumus, kas jums bieži palīdzēs dzīvē.
www.shiva.blog | www.shiva.center | @shivavakyasiddhababa
error: Content is protected !!