Komunicējot ar cilvēkiem, kas studē Džjotiša Vēdu, kā arī ar astrologiem, man, kā Sanskrita pētniekam (Sanskritu pilnībā zināt nav iespējams, to var tikai visu dzīvi apgūt vai pētīt, jo tas ir ļoti sarežģīts),  pastāvīgi griež ausīs daži šo cilvēku apzīmējumiem izmantojamie termini. Sanātana Dharmā tiek izmantota Sanskrita terminoloģija, tāpēc ir nepieciešams sekot šai terminoloģijai, jo vārdi Sanskritā atspoguļo terminu dziļo jēgu, kuru nav iespējams nodot citā valodā. Es nerunāju par pareizu vārdu izrunu, tā pati par sevi ir gigantiska zinātne Sanskrita ietvaros, es domāju vienkārši terminu pielietošanas pareizību. Ļoti bieži astrologi izmanto vārdus, kuriem nav nekāda sakara ar lietām, attiecībā uz kurām tos pielieto. Tas uzskatāmāk par visu izpaužas lietojot vārdu “māja”, ar ko sirgst
astrologu vairākums. Džjotiša Vēdā nav tāda vārda, iemesls – tam nav absolūti nekāda sakara ar to priekšmetu, attiecībā uz kuru to pielieto.

Kā es saku: mājas atrodas uz ielām un tajās dzīvo cilvēki. Patiesībā Sanskritā Džjotiša Vēdā tiek izmantots vārds Bhāva भावः, kas cēlies no saknes vārda धातु, kas nozīmē sekojošo: stāvoklis, priekšmets, eksistence, tapšana, atspoguļojums un tā tālāk. Runa ir par eksistences aspektiem un dzīves jomām. To nosaukt par “māju” nav iespējams. Vēl jo vairāk, ar to ir domāti cilvēka apziņas aspekti un viņa Karma. Citiem vārdiem, Bhāva atrodas cilvēka apziņas iekšienē, nevis no ārpuses.

Šivas lekcijas Džjotiša Vēdā > Šivas lekcijas > sadaļa DŽJOTIŠA  VĒDA

error: Content is protected !!