Šakti ir Dievišķā skaistuma, gudrības, labklājības, pārticības un pasaules iekārtas aizsardzības izpausme. Mikro līmenī katra sieviete nes sevī šīs īpašības un, atkarībā no individuālās Karmas iemieso tās dzīvē.

Šajā pavasarīgajā sieviešu dienā, es jums vēlu pēc iespējas vairāk sievišķības un harmonijas, lai jūsu apziņā un, attiecīgi, dzīvē visi Šakti aspekti izpaustos jums vislabākajā veidā, palīdzētu jums dzīvē un apziņas attīstībā. Izmantojiet Zināšanas, kuras es jums nododu, tās vienmēr būs drošs atbalsts un palīdzība jums šajā ceļā.

Silti sveicieni svētkos, brīnišķīgās un apbrīnojamās sievietes!
Šiva Vākja Siddha Baba

error: Content is protected !!