Pratīkšana Joga

Sūtra 31

Sūtra 31

ॐ नमः शिवाय Ja cilvēkam ir daudz baiļu, tas nozīmē, ka viņa apziņā ir daudz nākotnes, jo baidīties var tikai no nākotnes. Ja cilvēkam ir daudz atmiņu un nožēlu, tad viņa apziņā ir daudz pagātnes, jo tās var būt saistītas tikai ar pagātni. Taču abos gadījumos šim cilvēkam ir maz tagadnes, jeb reālās dzīves. /Pēc nodarbību materiāliem "Pratīkšana Joga - māksla dzīvot tagadnē - šeit un tagad"/
Par tiekšanos uz pilnību

Par tiekšanos uz pilnību

Pilnība nav tas, kas būs nākotnē. Pilnību un pilnības pakāpi nosaka tas, cik cilvēks spēj dzīvot tagadnē. Pilnība nav tiekšanās uz Mokšu, uz to, kas būs kaut kad, pilnība ir spēja būt šeit un tagad un sajust sevi katru mirkli.” Sīkāk: “Pratīkšana Joga – māksla…

error: Content is protected !!